О autoru bloga

Dragan3

 

 

 

 

 

 

mr Dragan Dimic-magistar fizičkih nauka

Zanimanje : profesor fizike

istraživač saradnik na departmanu za fiziku PMF-a Univerziteta u Nišu


 

Неке публикације  Драгана  Димића

 

1.      Д. Димић, З. Костић, „Дигитална телевизија“, у Зборник, предавања, програма радионица, постер радова и презентација са XXVIII Републичког семинара о настави физике, Врњачка Бања-2010, уредник Илија Савић, (Друштво физичара Србије, Београд, 2010) стр. 53-62.

2.      З. Костић, Д. Димић, „Плазма дисплеји“, у Зборник, предавања,програма радионица,усмених излагања, постер радова и презентација са XXIX Републичког семинара о настави физике Врање-2011, уредници Ј. Дочиловић и И.Дојчиновић, (Друштво физичара Србије, Београд, 2011) стр. 119-126.

3.      M. Božić, D. Dimić and M. Davidović,  “Coherent Beam Splitting by a Thin Grating“, ActaPhysicaPolonicaA 116  (2009) 479.   

4.      M.Davidović, A. S. Sanz, M.Bozić, D.Arsenović and D.Dimić, “Trajectory-based interpretation of Young’s experiment, the Arago-Fresnel  laws and the Poisson-Arago spot for photons and massive particles“, PhysicaScriptaT154 (2013) 014015

5.      D. Arsenović, D. Dimić and M. Božić, Explanation of Poisson-Arago spot based on the  statistics of photon trajectories, in preparation  for publication.

6.      З. Костић, Д.Димић, „Анализа могућности корелације наставног програма физике са оасталим наставним програмима у основној школи“, у Зборник, предавања, усмених излагања и постер саопштења са XXXI Републичког семинара о настави физике, Београд 2013, уредник Душанка Обадовић и Иван Дојчиновић, (Друштво физичара Србије, Београд, 2013) стр. 139-142.

7.      D. Arsenović, D. Dimić and M. Božić, Photon field and energy flow lines behind a circular disc“, PhysicaScriptaT162 (2014) 014039

8.  Д. Димић, „Онтолошки елементи испољавања физичке реалности“, у Зборник, предавања, програма радионица, постер радова и прилога са XXXII Републичког семинара о настави физике, Вршац-2014, уредници Д. Обадовић и И. Дојчиновић , (Друштво физичара Србије, Београд, 2014) стр. 152-162.

9.   Д. Димић, „Утицај теорије светлости на развој физичке мисли“,  Настава физике 1 (2015)

Kontakt:

e-mail :divlad@hotmail.com

URL :ZvonkoMaric.com

Svet fizike


 


Translate »