О УЛОЗИ АЈНШТАЈНОВОГ СТВАРАЛАШТВА У МОДЕРНОЈ ФИЗИЦИ

О УЛОЗИ АЈНШТАЈНОВОГ СТВАРАЛАШТВА У МОДЕРНОЈ ФИЗИЦИ
Звонко Марић
Апстракт. Ајнштајнови доприноси заснивању и развитку модерне физике су приказани и
укратко анализирани. Ови доприноси се односе на следеће области физике: 1. заснивање теорије
стохастичких процеса и аргументација о постојању атома и молекула; 2. анализа особина светлости
и тврдње о својствима материјалнога света који означавају фузију честичних и таласних својстава,
тј. његови доприноси формирању квантне механике; 3. формулација специјалне и опште теорије
релативитета и њихова експериментална потврда; и 4. Ајнштајнов поглед на космолошки проблем,
његова критика њутновске космологије и формирање модерног погледа на космос као целину. У
току ових представљања истакнути су Ајнштајнови методолошки приступи и његови најважнији
епистемолошки погледи су означени.

Ovo je poslednje predavanje Zvonka Marića koje je održao 26.05. 2005. god. u Ogranku SANU u Novom Sadu povodom Svetske godine fizike.
Tekst predavanja objavio je Ogranak u svojim ANALIMA 1.
Ovaj tekst je preuzet sa njihove web strane :

http://www.ogranak.sanu.ac.rs/NoveKnjige.aspx
Do linka smo došli ljubaznošću Branke Milić iz Biblioteke SANU.

1 komentar

  • avatar

    By Dusan Stosic, 5. oktobra 2008. @ 09:09

    Ovaj tekst Zvonka Marica je jedna od pet studija koje Je Maric pripremio za stampu :
    O Nilsu Boru, O de Brogliju, o Hajzenbergu i o Planku.

Other Links to this Post

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

Translate »