Jedanaest godina od smrti Zvonka Marića

 

Ovog meseca sam posetio Institut za Fiziku u Zemunu i prošao pored kabineta u kojem je delao  Zvonko Marić. Sa njegovim bivšim asistentom-saradnikom dr Dušanom Arsenovićem (sada naučnim savetnikom) sam prokomentarisao kako je Institut radio u „vreme“ Zvonka Marića. „Za one koji poznaju njegov rad sam prolaz pored njegovog kabineta izaziva, pored poštovanja, i niz sećanja na jednostavno-velikog čoveka kakav je on bio“ rekao je Arsenović. Možda u tim rečima leži tajna zvana „Zvonko Marić“. Svoje početke bavljenja naukom napravio je u jednom izrazito totalitarno-komunističkom vremenu, ali to mu nije smetalo da napreduje. Vrata su mu bila svuda otvorena, institut je radio punom snagom a on je više puta dovodio istaknute svetske fizičare da gostuju i razmenjuju iskustva sa našim naučnicima. Iako filozof po ubeđenju, taj talenat je koristio za filozofsko naučne i kulturne diskusije (uglavnom u njegovoj kući gde su se skupljala eminentna naučno-kulturna imena tog vremena) a ne na političku kritiku (za koju je itekako imao razloga jer je poticao iz porodice bivšeg imućnog apotekara). Jednostavno je svoju energiju trošio na nauku i na ljude koji se njome bave i nastojao da svoju poziciju iskoristi u promociji nauke (ne samo fizike) svuda gde je imao prilike. Bio je „čovek od ugleda“ i „gospodin“ i kao takav izazivao poštovanje i običnog čoveka i ljudi od nauke. Njegovi saradnici, prijatelji i rođaci imali su u njemu primer i većina njih su danas poznata i priznata imena u našoj i svetskoj nauci.

18. oktobra 2017. godine se navršava 11 godina od njegove smrti. On je i dalje inspiracija mnogim fizičarima, umetnicima, lekarima i drugima,  tj. ljudima svih profesija kojima je nauka svakodnevnica a koji poznaju njegovo delo. Zato će uvek živeti u njihovim sećanjima.

Neka mu je večna slava!

Autor sajta – fizičar.

85. godišnjica rodjenja Zvonka Marića

 

 

blagoje-sa-porodicom1
Na današnji dan pre 85 godina rođen je Zvonko Maric, čovek koji je, kao retko ko, uspeo da spoji svoj talenat sa upornim i sistematskim radom. Ulazio je u svet nepoznatog ne kao slučajni prolaznik već kao i njegov pripadnik, tako da je izgledalo da je sasvim normalno da je predodređen za velika dela. Govorio je i pisao jezikom koji ponekad nije bio razumljiv običnom čoveku, ali to je bilo samo zbog višeslojnosti njegovog talenta. Uglavnom su iz njegovih reči, saveta i delovanja proizilazile smernice za delovanje onih koji su imali tu sreću da sarađuju sa njim. Filozof po ubeđenju svuda je tražio dubinu i nijanse, u tom trenutku samo njemu vidljive. Potom je to veoma uspešno prenosio na one koji su bili uporni da ga prate na putu otkrivanja realnosti. Za to mu nije bilo dovoljno samo poznavanje nauke i filozofije, već i književnosti i muzike. Zbog toga se može reći da je bio Gospodin, u svakom smislu te reči.

Možda čitaocima uspem da približim taj svet ingenzioznosti jednim primerom iz njegove monografije „Ogled o fizičkoj realnosti“. Naime, istražujući Galilejovo viđenje realnosti istakao je da je on (Galilej) bio jako prekupiran razmišljanjem o dubini običnog jednako – ubrzanog kretanja. Brzina se kod takvog kretanja menja za isti iznos svake sekunde,…. ali šta se dešava sa tom brzinom u toku te jedne sekunde? Priznaćete, jako nezgodno ali i pitanje koje vodi stvaralaštvu.

Zato je poruka čitaocima na ovaj dan da čitaju Zvonka na svoj način, vodeći računa o višeslojnosti njegovih razmišljanja. Možda se tako približe istini, a samim tim i sebi.

Deset godina od smrti Zvonka Marića

 

 

Zvonko Maric

 

18.10.2016. godine navršava se deset godina od smrti našeg istaknutog akademika, fizičara i borca za razvoj nauke u Srbiji. Dobro bi nam došlo njegovo prisustvo u sadašnjim dešavanjima u nauci , njegove organizatorske sposobnosti i veze sa  vrhunskim naučnicima i filozofima širom sveta. Odsustvo ideja da se nauka konsiliduje, pasivnost i borba za golu egzistenciju mladih nučnika dovoljno govore koliko on nedostaje nauci.

Autor je objavio puno članaka o njegovom radu, sposobnostima i njegovoj neprekidnoj borbi za održivost i napredak nauke u Srbiji, tako da može sa žaljenjem da konstatuje da ćemo, verovatno, dugo čekati da se na naučnoj sceni  pojavi čovek takviog kredibiliteta. I ne samo to, primećuje se udaljavanje fizičara (i ne samo fizičara) od filozofije. Majka svih nauka kao da sve manje treba nauci. Zbog toga i ne treba da čudi odsustvo ideja jer je Zvonko stalno naglašavao potrebu povezivanja fizike i drugih nauka sa filozofijom.

Otuda i potreba da se stalno podsećamo na Zvonka Marića-naučnika, filozofa i ljubitelja pisane reči.

Na ovaj dan, preporučujem posetiocima ovog sajta da pregledaju postove o njemu i sami donesu određene zaključke.

Neka mu je večna slava!

84. godišnjica rođenja Zvonka Marića

 

Zvonko Maric

 

Danas je 2. novembar, dan kada obeležavamo godišnjicu rođenja akademika Zvonka Marića. Ove godine biće to 84 godina od kada je rođen čovek kome srpska fizika duguje mnogo, a i mi fizičari, bez obzira kojom oblašcu fizike se bavili. Njegovo ime i delo je utkano u svaku oblast fizike, koje je Zvonko pažljivo proučavao sa ciljem da pronikne što dublje u fizičku realnost. A to je već domen metafizike i filozofskog pristupa problemu fizičke realnosti. No, bez obzira na to, taj pristup je kod Zvonka prikazan tako da navodi fizičare, i ne samo njih, da shvate neminovnost potrebe da ljudski um bude sve otvoreniji i spremniji da prihvati sve dublje zalaženje fizike u druge nauke kako bi „svet“ sagledali u svoj njegovoj različitosti i bogatstvu. Zato se slobodno može reći da je on fiziku shvatao kao i umetnost razmišljanja.
Kako ovaj  svet učiniti boljim? To je pitanje koje svaki čovek, bez obzira na obrazovanje, treba da postavlja sebi kao primarno. A Zvonko je svojim delom pokazao da humanizacija fizike leži u njenoj definiciji, potrebi da se neprekidno otkriva novo i da se ono primeni na realan život. A to je nemoguće bez povezivanja fizike sa drugim naukama.

Ukazivanje na značaj fizike kroz njenu implementaciju u svim oblastima života, to je zadatak koji svaki fizičar mora da postavi sebi za cilj. Tako je razmišljao Zvonko a tako bi trebali i mi.

Radi toga smo od prošle godine i počeli u Leskovcu sa organizovanjem tribine povodom godišnjice rođenja Zvonka Marića. Ove godine daćemo prioritet mladima da oni, na svoj način, obeleže godišnjicu rođenja svog sugrađanina akademika Zvonka Marića.

U toku novembra podružnica Društva fizičara Srbije u Leskovcu organizovaće tribinu povodom godišnjice rođenja Zvonka Marića čiji će cilj biti onaj isti koji je imao i Zvonko: ukazivanje na značaj i uticaj  proučavanja fizike u svim oblastima života.

 

Translate »